DIGITALISERING VAN DE ZORG

DIGITALISERING VAN DE ZORG

Het is nodig om stil te staan bij de ethische- en maatschappelijke consequenties van de digitalisering van de zorg. De technische mogelijkheden nemen razendsnel toe. De kosten van de zorg helaas ook. Efficiënter werken kan kosten besparen, maar vooral de systemen en de manier van denken (zowel bij de zorgvragers als bij de aanbieders) zullen moeten veranderen.