Advies

Door nieuwe wetgeving is toegankelijkheid nu de norm. Dat vraagt aanpassingen, maar biedt ook kansen. Laat u adviseren door een beroepsgehandicapte!

Sinds 14 juli 2016 is er een nieuwe wet van kracht (Verenigde Naties Verdrag voor Rechten van personen met een beperking), waardoor toegankelijkheid ‘verplicht’ wordt.

Doel is een ‘inclusieve samenleving’, waarin ook mensen met een beperking (gehandicapten, ouderen) mee kunnen doen.

Ook horeca, winkels, bioscopen, musea, recreatiebedrijven, et cetera. zijn verplicht hun toegankelijkheid te verbeteren.

Alles in redelijkheid: Er hoeft geen lift in een historische vuurtoren te komen, en een klein buurtwinkeltje hoeft niet duur te verbouwen. Maar soms kan met een simpele drempelhulp al een verbetering bereikt worden.

Het College voor de Rechten van de Mens gaat de uitvoering van de nieuwe wet volgen. Over twee jaar moet Nederland aan de Verenigde Naties laten zien welke vooruitgang geboekt is. Mensen kunnen vanaf 2017 via de rechter toegankelijkheid afdwingen!

Toegankelijkheid levert ook wat op!

Er zijn in Nederland ruim 2 miljoen mensen met een beperking, waarvan ruim 200.000 rolstoelers.

In onze buurlanden een evenredig deel. Heeft u dit ook weleens als een markt gezien?

Horeca Nederland becijferde dat de branche zo’n 12% omzet laat liggen door ontoegankelijkheid. Het Nationaal bureau voor Toerisme wijst er herhaaldelijk op dat toegankelijkheid voor gehandicapten en ouderen een groeimarkt is. Voor soms een kleine investering krijgt u een grote groep van trouwe klanten en bezoekers terug.

Als gemeente dient u met toegankelijkheid een maatschappelijk doel. U krijgt er goodwill en een hogere participatie voor terug.

Wat kan ik voor u doen?

Ik ben al ruim 50 jaar rolstoeler en chronisch ziek. Directeur van een reclamebureau geweest, voorzitter van een stichting voor gehandicaptenbeleid, koninklijk onderscheiden voor gehandicaptenwerk, en lid van de gemeenteraadscommissie Sociaal Domein.

Van wie zou u een beter advies kunnen krijgen?

  • Toegankelijkheidsonderzoek
    Voor iedereen die een openbaar gebouw heeft! Ik onderzoek uw toegankelijkheid pragmatisch en positief kritisch. Voorbeelden? Download de rapporten op deze pagina.
  • Extern adviseur voor gemeenten
    Gemeenten moeten in een plan van aanpak vastleggen hoe zij de nieuwe wetgeving gaan uitvoeren. Advies van een specialist, zowel vanuit gebruikersperspectief als beleidsmatig, is daarbij heel nuttig.
  • Extern adviseur voor gehandicaptenplatforms
    De overheid wil dat mensen met een beperking bij het nieuwe beleid betrokken worden. Dat kan bijvoorbeeld via panels, sociaal domeinraden, etc. Mijn ervaring als belangenbehartiger, èn als politicus, geeft u toegevoegde waarde.

Missie geslaagd, strand nu toegankelijk!

strand-gelukt