De Dakota indianen hadden een wijsheid over hoe om te gaan met moeilijke situaties: ‘Als je merkt dat je op een dood paard rijdt, dan is de beste strategie om af te stappen.’

Managers en overheden hebben echter strategieën om zaken te rekken, om te draaien, en hun eigen positie veilig te stellen. Dit zijn ze:

  1. Verander van ruiter (benoem een nieuwe directeur of minister)
  2. Dreig het paard met algehele vernietiging (maak eerst hogere bezuinigingen bekend, verminder ze daarna tot de helft en zeg dat je iets geweldigs doet)
  3. Benoem een commissie om het dode paard te bestuderen en na een jaar met een ‘niks aan de hand’ rapport te komen. (Dit is de meest gebruikte strategie).
  4. Organiseer bezoeken aan andere steden om te zien hoe men daar op dode paarden rijdt (combineer het met een uitje).
  5. Hernoem het dode paard. Noem het voortaan ‘blijvend verzwakt.’
  6. Huur dure externe deskundigen in om het dode paard weer te laten rijden.
  7. Voer extra maatregelen in om het dode paard te dwingen zijn prestaties te verbeteren.
  8. Houd een productiviteitsonderzoek om te kijken of lichtere ruiters meer geschikt zijn voor een dood paard.
  9. Kom met een eindrapport waaruit blijkt dat dode paarden niet gevoed hoeven te worden, en daardoor beter zijn voor de economie dan levende paarden.
  10. Promoveer het dode paard naar een goed betaalde andere functie, uit de publiciteit. (Deze is ook populair).