digitalisering van de zorg

Digitalisering van de zorg

Voor Supportmagazine, een glossy voor mensen met beperking, met aandacht voor lifestyle, sport en hulpmiddelen, schreef ik een groot artikel over digitalisering van de zorg. De voordelen, maar ook de nadelen. Via het fictieve personage ‘Digitale Dirk’ gaf ik praktijkvoorbeelden.